Nieuws

Persbericht

Ministers Kitir en Wilmès maken plaats voor jongere generatie vrouwen

Meisjesrechten staan wereldwijd nog steeds onder druk en de problemen zijn er door het coronavirus en klimaatverandering alleen maar groter op geworden. Maar tien jaar na de eerste Wereldmeisjesdag, is er ook hoopvol nieuws. Zo zijn Meryame Kitir en Sophie Wilmès de eerste vrouwelijke Ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken.
Persbericht

Minister Meryame Kitir toont solidariteit met het Libanese volk

Op woensdag 22 september heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid Meryame Kitir een bezoek gebracht aan de haven van Beiroet, die in augustus 2020 zwaar werd beschadigd door explosies.
Persbericht

Meryame Kitir op werkbezoek in Jordanië en Libanon

Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking, zal van 19 tot 21 september een bezoek brengen aan Jordanië en van 21 tot 24 september aan Libanon. Dit werkbezoek zal inzoomen op de de humanitaire problemen waarmee deze twee landen worden geconfronteerd, die in België met aandacht worden gevolgd. Getuige hiervan de Belgische humanitaire hulp bestemd om de humanitaire noden die het gevolg zijn van de crisis in Syrië te ledigen.
Persbericht

België beantwoordt nieuwe oproep tot noodhulp voor Libanese bevolking

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, Meryame Kitir, zal België vertegenwoordigen op de video-conferentie die vooral zal inzetten op noodhulp voor de bevolking. Structurele hervormingen en een herstelbeleid worden gehinderd door de voortdurende politieke impasse. Vooreerst wil de Minister de slachtoffers van de ramp herdenken, zij verdienen gerechtigheid. Tegelijk blijven aanhoudende crisissen in het land een negatieve impact hebben op de leefomstandigheden van zowel de…
Persbericht

België start met de donaties via COVAX van vaccins aan derde landen

"Deze donatie is een voorbeeld van de Europese samenwerking om deze pandemie te verslaan en de wereldwijde vaccinatie te versnellen", aldus Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir. "Daarnaast engageren we ons om structurele manieren uit te werken om de productiecapaciteit wereldwijd te versterken. Zo werken we, binnen Team Europe, aan initiatieven die de productie van vaccins in Afrikaanse landen mogelijk zullen maken. Wij zijn ook vastberaden om…
Persbericht

België steekt de hand op voor universele toegang tot onderwijs voor meisjes en jongens

In tijden van Corona wordt veel gesproken over weerbaarheid. Minister Kitir wijst erop dat deze begint bij toegang tot onderwijs en het kunnen kiezen voor de eigen toekomst. “Het is anno 2021 onaanvaardbaar dat er nog kinderen zijn die geen kansen krijgen om te leren lezen of schrijven of die tot kinderarbeid verplicht worden”.
Nieuwsbericht

Ministers Kitir en De Sutter ondersteunen ‘Body and Rights’

Zelf beslissen of je zwanger wilt worden, beslissen of je voorbehoedsmiddelen wilt gebruiken of zelf je eigen partner kiezen,… Het lijkt evident maar is niet voor iedereen zo. Veel mensen in de wereld hebben die keuzes niet.Samen met minister Petra De Sutter ondersteun ik de online tool ‘Body and Rights’. We zullen blijven strijden voor gelijke kansen voor iedereen, wereldwijd. #Actforequal 
Nieuwsbericht

Minister Kitir in gesprek met Winnie Byanyima, directeur van UNAIDS

Investeren in mensen en ze versterken, dat is het belangrijkste dat er is.Winnie Byanyima, directeur van UNAIDS inspireert me om dit te blijven doen. Zij zet zich al jaren in om mensen te versterken. Met UNAIDS wil ze de kwetsbare positie van meisjes en vrouwen wereldwijd verbeteren. Vertrekken vanuit hun rechten. Hun plaats opeisen in de maatschappij. “Zij zijn de toekomst,” zei ze me. En gelijk heeft ze.
Persbericht

Generation Equality Forum: S. Wilmès en M. Kitir hernieuwen Belgisch engagement voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma.
Nieuwsbericht

Minister Kitir ontmoet Directeur-generaal van de WHO Adhanom Tedros

Tijdens het verblijf van minister Kitir in Genève, maakt ze kennis met de Directeur-genraal en dé topman van de WHO Adhanom Tedros. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.