Persbericht

Minister Kitir op de 77ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN in New York

Op 19 september wordt de 77ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York geopend. Met de Oekraïense crisis op de achtergrond zal de secretaris-generaal van de VN zijn visie op multilateralisme en internationale samenwerking uitdragen, in lijn met zijn recente rapport "Our Common Agenda", onder meer via de organisatie van een top rond onderwijs.

De high-level-week (19-26 september) zal voornamelijk fysiek worden georganiseerd, hoewel de toegang tot het VN-hoofdkwartier nog wordt beperkt wegens COVID19-maatregelen en side-events buiten het VN-gebouw moeten plaatsvinden. België zal in New York worden vertegenwoordigd door premier Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir. Vicepremier en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne zal ook in New York aanwezig zijn om aan een aantal vergaderingen deel te nemen.

Alexander De Croo, Hadja Lahbib en Meryame Kitir zullen tijdens deze high-level-week de prioriteiten en aandachtspunten van België op het hoogste niveau bij de VN aankaarten. Zij zullen ook de gelegenheid benutten om veel van hun collega's en belangrijke VN-functionarissen te ontmoeten, in bilateraal of in multilateraal verband. Premier De Croo zal op vrijdag 23 september in naam van België de Algemene Vergadering toespreken.

Sinds meerdere jaren hecht België bijzondere aandacht aan de verwevenheid tussen politieke, veiligheids- en humanitaire aspecten van crisissen en organiseert het tijdens elke week op hoog niveau evenementen rond dit thema. Dit jaar zal minister Lahbib, samen met Europees Commissaris Lenarčič en de Democratische Republiek Congo, een side-event voorzitten inzake de strijd tegen straffeloosheid inzake seksueel geweld.

Nu het einde van de COVID-crisis in zicht is, heeft de Russische agressie tegen Oekraïne een wereldwijde voedsel- en energiecrisis veroorzaakt die tot ver buiten de Europese grenzen wordt gevoeld. Dit bovenop een reeks blijvende mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering, eerbied voor de mensenrechten, strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme, eerbied voor de rechtsstaat en de democratische principes, strijd tegen straffeloosheid en het behalen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. In het licht van deze grensoverschrijdende uitdagingen blijft België meer dan ooit overtuigd van de nood aan een dynamisch en toekomstgericht multilateralisme en internationale samenwerking als leidraad om doeltreffend te kunnen reageren. Premier De Croo, minister Lahbib en minister Kitir zullen deelnemen aan een reeks evenementen en werkvergaderingen rond deze thema's en uitdagingen.

Minister Kitir stelt waardig werk en sociale bescherming centraal. Zo co-host ze een afscheidsreceptie voor de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Guy Ryder, en zal ze het woord voeren op een officieel VN-rondetafelgesprek over de Global Accelerator on Jobs and Social Protection, het VN-initiatief om 400 miljoen jobs te creëren en sociale beschermingsmaatregelen te bieden voor de 4 miljard mensen die er momenteel nog geen toegang tot hebben. Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid

Meryame Kitir: “De opeenvolging van crisissen heeft een dramatische impact op de koopkracht en levensstandaard van mensen. Wereldwijd liggen de werkloosheidscijfers nog altijd hoger dan vóór de COVID-pandemie. Hetzelfde geldt voor de jongeren – zes miljoen meer werkloze jongeren dan in 2019. Het is mijn prioriteit hen een toekomst te bieden door de creatie van waardige jobs en de uitwerking van sociale beschermingsmechanismen die hen versterken in geval van ziekte of werkloosheid."