Persbericht

Minister Kitir bezoekt Internationaal Instituut voor Tropische Landbouw in Bukavu, Oost-Congo

“We maken de boeren weerbaarder en versterken de voedselzekerheid. Een mislukte oogst of hogere prijzen mogen nooit lijden tot hongersnood.” - Minister Meryame Kitir.

Op zondag 12 juni van het koninklijk bezoek aan DRC, bezoekt Minister Kitir, samen met het Koningspaar, het Tropisch Instituut voor Tropische Landbouw (IITA). Deze onderzoeksinstelling werkt aan de innovatie van landbouwtechnieken om op die manier de meest urgente uitdagingen van het continent aan te pakken, zoals honger, armoede, ondervoeding en de aantasting van natuurlijke hulpbronnen. Deze instelling, die in 1967 in het leven werd geroepen, werkt samen met zowel nationale als internationale partners en streeft naar voedselzekerheid voor Sub-Sahara Afrika. “Het grote probleem is niet dat er te weinig voedsel is in de wereld, maar dat té veel mensen geen voldoende toegang tot voedsel hebben. Dat mogen we nooit aanvaarden.” verklaarde minister Kitir.

Het werk van IITA is gericht op de verhoging van de voedingswaarden en de verbetering van gewassen met een verhoogde opbrengst, aangepast aan tropische omstandigheden. Dit initiatief wordt gesteund door de Belgische ontwikkelingssamenwerking via CGIAR, een internationaal partnerschap waarvan IITA deel uitmaakt. In het onderzoekscentrum werkten de voorbije decennia al duizenden internationale wetenschappers mee aan onderzoek naar innovatieve landbouwtechnieken, kennis die wereldwijd wordt ingezet. “Met de juiste steun kunnen wetenschappers een wereld van verschil maken. Wij blijven hun strijd voor meer voedselzekerheid dan ook ondersteunen,” aldus Minister Kitir.