Persbericht

België start met de donaties via COVAX van vaccins aan derde landen

België start met de donaties via COVAX van vaccins aan derde landen

Tijdens de zitting van 25 mei 2021 pleitte de Europese Raad voor een eerlijke en wereldwijde toegang tot COVID-19-vaccins, waarbij het COVAX-mechanisme een centrale rol zou vervullen. Doel van de EU is om voor het eind van het jaar ten minste 100 miljoen dosissen te doneren en te helpen bij de opbouw van lokale productiecapaciteit. In dit kader heeft Premier Alexander De Croo aangekondigd dat België 4 miljoen dosissen wil doneren tegen eind 2021.

In België zijn omvangrijke farmaceutische en biotechnologische sectoren gevestigd. Deze vormen een cruciaal ecosysteem voor de biofarmaceutische keten om vaccins tegen COVID-19 te kunnen ontwikkelen. Ons land investeert aanzienlijk in onderzoek en ontwikkeling (O&O) voor de biofarmaceutische sector en speelt een strategische rol in de productie en distributie van COVID-19-vaccins. Nu de vaccinatiecampagne in eigen land zeer goed is gevorderd, wil België de verdeling en productie van vaccins bij onze partners aanmoedigen en ondersteunen.

De 4 miljoen vaccindosissen komen uit de voorraad die België bij de farmaceutische producenten heeft aangekocht, en zullen rechtstreeks naar derde landen worden gestuurd via verscheidene mechanismen, waarvan COVAX het belangrijkste is, met hulp van UNICEF en GAVI. Deze operatie verloopt in coördinatie met alle bij de vaccinatiecampagne in België betrokken instanties: FOD Volksgezondheid, Task Force Vaccin