Persbericht

België staat achter injectie van bijkomende middelen voor armste landen

Deze week zullen ministers Vincent Van Peteghem en Meryame Kitir ons land vertegenwoordigen tijdens de (online) Spring Meetings van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. De lentevergaderingen staan dit jaar volledig in het teken van de wereldwijde economische gevolgen van de pandemie.

België verdedigt het voorstel om het uitstel van betaling voor de schulden van ontwikkelingslanden te verlengen. Beide ministers steunen ook het plan voor een bijkomende injectie van middelen voor de armste landen (Speciale Trekkingsrechten). 

De pandemie is niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een ongeziene economische crisis. Volgens de Wereldbank zullen meer dan 160 miljoen mensen in extreme armoede worden geduwd als rechtstreeks gevolg van de pandemie. Dit is een nooit geziene terugval. Net als voor de gezondheidscrisis, waarbij we pas veilig zijn als iedereen is ingeënt, zal er wereldwijd pas een economisch herstel zijn als ook de arme landen uit het economische dal kunnen klimmen. 

 

De Spring Meetings staan dit jaar dan ook volledig in het teken van de rol die Wereldbank en het IMF moeten spelen in het bestrijden van de crisis. Op de agenda staan discussies rond de mondiale economische context, schuldverlichting, de nood aan bijkomende middelen voor de armste landen, bijkomende ambitie in de strijd tegen de klimaatverandering en steun aan de broodnodige vaccinatiecampagnes in ontwikkelingslanden. De Spring Meetings moeten voorts een belangrijke bijdrage leveren aan de relance na de covid-19 die steunt op duurzame investeringen en hervormingen.

 Schuldverlichting

Als gevolg van de pandemie staan tientallen landen, vooral in Afrika, onder enorme financiële druk. Een kwart van de lage- en middeninkomenslanden heeft een hoge schuldenlast of loopt het risico om er op korte termijn een op te bouwen.

Eerder werd al beslist om tijdelijk uitstel van betaling toe te kennen aan de armste landen, wat voor 40 landen ook daadwerkelijk ademruimte gaf. Ook ons land heeft uitstel van betaling verleend aan 15 landen.

Toch is ondertussen duidelijk dat die maatregelen niet volstaan. Op initiatief van Ministers Kitir en Van Peteghem zal ons land een verlenging van het bestaande moratorium steunen en pleiten voor een bredere schuldverlichtingsoperatie. Het doel is om de geboekte vooruitgang inzake armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling veilig te stellen en een herstel op lange termijn mogelijk te maken.

Beide ministers merken ook op dat het grootste deel van de schulden in handen is van de private sector. Een duurzame oplossing betekent dus ook dat die private sector deel uitmaakt van een initiatief voor schuldverlichting.

Bijkomende injectie

In aanloop naar de Spring Meetings tekent zich een consensus af over de nood aan een bijkomende injectie van liquiditeit voor de armste landen via een nieuwe uitgifte van internationale reserves, de zogenaamde Speciale Trekkingsrechten. Het zou de tweede keer zijn in de geschiedenis dat het IMF dergelijk initiatief neemt.

Met deze noodmaatregel worden meteen broodnodige middelen ter beschikking gesteld van de armste landen en krijgen ze extra ademruimte om de crisis het hoofd te bieden. Hoe die middelen best worden ingezet, moet voor de Ministers onderdeel zijn van een debat.

"De Wereldbank en het IMF moeten ten volle hun rol spelen om werk te maken van een sterke, groene en inclusieve wereldwijde relance na de covidcrisis," aldus Minister Van Peteghem.

 “In deze uitzonderlijke tijden, moeten we ook uitzonderlijke maatregelen durven nemen. Het herstel hier in Europa kan niet zonder een globaal herstel. We moeten de zwaarst getroffen landen dan ook structureel versterken zodat ze zelf kunnen investeren in gezondheid, onderwijs en een omslag naar een koolstofarme economie. Dit gaat niet over liefdadigheid maar over solidariteit, besluit Minister Kitir.

 

Meer info:

Miet Deckers

Woordvoerder Minister Van Peteghem

miet.deckers@vincent.minfin.be

+ 32 475 766.526

 

Josse Abrahams Josse

Woordvoerder minister Kitir

Josse.abrahams@diplobel.fed.be

+ 32 495 546.142